Hundsläktingar & Vänner - forts...

Idas helbror Lucas


Idas helsyskon Balder och Ran


Fabians helbror Figo


Fabians helbror "Nalle" Frolic


Idas halvbror Viking


Fabians halvbror Frasse


Lilla Venke har lyckats bli släkt med både
Fabian och Ida