MH-test 2007-04-21 på Falu Brukshundklubb
Nu har vi fått svar på varför vi inte får detta MH-testet registrerat. Fabian har gjort en test tidigare som han fick bryta.Vi fick höra att man kunde göra ett nytt och det kan man. Hade vi brutit det förra testet själva så hade detta blivit registrerat, nu bröt test-ledaren och då registreras inte det nya testet hos SKK. Det kan tyckas vara en konstig regel och framför allt borde man bli upplyst om den och ges möjlighet att bryta själv. Vad vi lärt av detta är att ett MH-test kan vara väldigt olika. Momenten är samma men stämning, miljö och personkemi kan variera enormt och detta påverkar både förare och hund.

Mentalbeskrivare:  Latte Nordmark
Känd mental status.


1a Kontakt Hälsning
4.
  Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.

1b Kontakt Samarbete
3.
  Följer med men är inte engagerad i testledaren.

1c Kontakt Hantering
3.
  Accepterar hantering.

2a Lek 1 Leklust
5.
  Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b Lek 1 Gripande
3.
  Griper tveksamt eller med framtänderna.

2c Lek 1 Gripande & Dragkamp
2.
  Griper tveksamt, släpper, håller men drar inte emot.

3a Förföljande
4.
  Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.

3a
4.
  se ovan.

3b Gripande
3.
  Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

3b
4.
  Griper direkt, släpper

4 Aktivitet
4.
  Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

5a Avst. Lek Intresse
2.
  Kontroll, avbrott förekommer.

5b Avst. Lek Hot/Agg
1.
  Visar inga hotbeteende.

5c Avst. Lek Nyfikenhet
2.
  Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

5d Avst. Lek Leklust
2.
  Leker inte men visar intresse.

5e Avst. Lek Samarbete
3.
  Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

6a Överraskn. Rädsla
3.
  Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

6b Överraskn. hot/agg
1.
  Visar inga hotbeteende.

6c Överraskn. Nyfikenhet
1.
  Går fram efter att overallen lagts ner.

6d Överraskn. Kvarstående rädsla
4.
  Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

6e Överraskn. Kvarstående intresse
1.
  Visar inget intresse.

7a Ljudkänsl. Rädsla
5.
  Flyr mer än 5 meter.

7b Ljudkänsl. Nyfikenhet
1.
  Går inte fram.

7c Ljudkänsl. Kvarstående rädsla
4.
  Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

7d Ljudkänsl. Kvarstående intresse
1.
  Visar inget intresse.

8a Spöken Hot/agg
1.
  Visar inga hotbeteende.

8b Spöken Kontroll
3.
  Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.

8c Spöken Rädsla
2.
  Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

8d Spöken Nyfikenhet
1.
  Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.

8e Spöken Kontakt.med fig.i spökdräkt.
2.
  Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

9a Lek 2 Leklust
5.
  Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b Lek 2 Gripande
3.
  Griper tveksamt eller med framtänderna.

10 Skott.
2.
  Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.