Tavlor för djur

Det är inte ofta man pratar om djur och vad de uppfattar av bilder och liknande. Varje individ är olika mycket uppmärksam på vad som finns på tavlor och liknande, precis som det är med människor. Men det kan vara intressant att jämföra olika individer och vad de ser. Några kanske tittar extra på abstrakt konst och andra på motiv där de kan känna igen djur, godisar eller något annat som djuret älskar. Djur som absolut inte är intresserade av att titta på en bild har sannolikt andra saker som de dras till i större utsträckning.

Engagera djuret på ett sätt som de uppskattar. Beroende på vad man har för djur varierar det stort hur man går tillväga för att aktivera. En hamster är nöjd med ett hamsterhjul och springa i samtidigt som en hund kräver mycket mer. Innan man köper ett djur är det därför viktigt och läsa på gällande vad det kräver i form av skötsel och engagemang.

En katt anses ofta som mycket självständiga djur och är nöjd med att sköta sig själv till största delen. Köper man en häst kräver det väldigt stor arbetsinsats i form av utfodring, mockning och in och utsläpp i hagen varje dag. Gemensamt för alla djur är att de ändå behöver visst mått av kärlek varje dag. Det är ofta närhet som ska ske på djurens villkor. Några vill bara vara nära och andra vill känna att man klappar och smeker mycket. Ge djuret vad de behöver varje dag året runt.